Handelsbetingelser

Tilbud
 1. Som udgangspunkt skal kunden acceptere et tilbud per E-mail.
 
Ordrebekræftelse
 1. Efter kundens accept af tilbuddet fremsendes en ordrebekræftelse, der indeholder en beskrivelse af opgavens omfang og tidsestimat.
 2. Hvis det grundet opgavens omfang ikke er muligt at give et overslag over opgavens størrelse, oplyses en timepris istedet.
 
Priser, fakturering og betaling
 1. Alle priser opgivet af Arosweb er ekskl. moms.
 2. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 3. Ved manglende betaling beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser.
 4. Projekter faktureres a conto. 50% af ordresummen faktureres ved accept af tilbuddet. Det resterende beløb faktureres, når det færdige produkt er leveret.
 5. Fakturaen sendes digitalt. Når kunden har godkendt det endelige “produkt” foretages afregningen samme dag. En opgave, der foregår per tidsregistrering, vil ligeledes blev faktureret samme dag eller i udgangen af ugen opgaven er afsluttet.
  Opgaver, der afregnes a conto, vil ligeledes blive faktureret lige efter, at kunden har godkendt det endelige produkt, med mindre andet er aftalt med kunden.
 
Markedsføring
 1. Markedsføringsaftaler løber pr. måned og er forudbetalt.
 2. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 3. Kunden vil først indlede en dialog med Arosweb angående den planlagte indsats. Efterfølgende vil Kunden modtage et tilbud baseret på Aroswebs estimering af den månedlige tidsmæssige investering i opgaven. Prisen er fastsat, og kunden vil ikke blive opkrævet yderligere, medmindre der aftales andre betingelser. Kunden vil løbende blive opdateret via skriftlige rapporter om fremskridtene. Hvis Kunden på et tidspunkt ønsker at øge indsatsen eller udvide arbejdets omfang, vil Arosweb tilbyde kunden at opgradere aftalen og det månedlige timetal i overensstemmelse hermed.
 4. Arosweb ønsker at tydeliggøre, at selvom vi vil gøre vores yderste for at opnå de ønskede resultater, kan vi desværre ikke garantere specifikke resultater. Vi vil dog engagere os fuldt ud og arbejde ihærdigt for at opnå de bedst mulige resultater inden for rammerne af vores ekspertise og ressourcer. Kunden kan forvente, at vi vil anvende vores faglige viden og erfaring for at nå målene, men da der kan være mange faktorer uden for vores kontrol, kan vi ikke love bestemte resultater.
 5. Opsigelsesvarslet er 30 dage. Du opsiger via mail til info@arosweb.dk med titlen "OPSIGELSE MARKEDSFØRING (DOMÆNE)"
 
Service aftale
 1. Service aftaler løber i 12 måneder og er forudbetalt.
 2. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 3. En service aftale kan bruges til websupport som funktionelle fejl, hjælp til tekstpublicering, ændringer af indstillinger eller teknik, der driller samt svar på spørgsmål vedrørende din hjemmeside eller webshop. Aftalen kan kun anvendes til nævnte ting vedrørende hjemmesiden og ikke til opgaver vedrørende markedsføring eller lignende.
 4. Opsigelsesvarslet er 30 dage. Du opsiger via mail til info@arosweb.dk med titlen "OPSIGELSE SERVICE AFTALE (DOMÆNE)"
 
Enkeltstående services
 1. Arosweb giver kunden mulighed for at købe individuelle opgaver såsom grafisk design, webudvikling, ekstra funktioner, tekstforfatning, redigering af Kundens hjemmeside, yderligere justeringer af Kundens webside osv. på timesats.
 
Ansvar
 1. Der er kundens ansvar at sikre, at teksterne overholder lovgivningen, samt at teksterne er korrekte herunder faktaoplysninger.
 2. Inden lancering af hjemmesiden, tekster m.v. er det kundens endelige ansvar, at sikre at tekster: navne, telefonnumre, adresser, url’er, links og billeder er rigtige.
 3. Der kan ikke gives garantier for en høj placering i søgemaskinerne, og vi kan ikke garantere resultater. Arosweb vil dog gøre alt, hvad der er muligt inden for opgavens aftalte rammer.
 
Ophavsret
 1. Hjemmesider, tekster og billedmateriale, som Arosweb har udarbejdet for virksomheden, er ejet af kunden.
 2. Kopiering helt eller delvis af materiale fra Arosweb.dk er ikke tilladt til kommercielt brug uden Arosweb's skriftlige samtykke. Alt materiale på Arosweb.dk i form af tekster, billeder m.v. er ophavsretligt beskyttet mod kommercielt brug.
 
I øvrigt
 1. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt fra leverandører.
 
Udgave

Arosweb forbeholder sig retten til at lave ændringer i sine forretningsbetingelser.

Sidst opdateret
23-03-2024

Skal vi få jer til at skille jer ud?

Få et uforpligtende tilbud på mail til dit næste projekt.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.