Handelsbetingelser

Tilbud
 1. Som udgangspunkt skal kunden acceptere et tilbud per e-mail.
 
Ordrebekræftelse
 1. Efter kundens accept af tilbuddet fremsendes en ordrebekræftelse, der indeholder en beskrivelse af opgavens omfang og tidsestimat.
 2. Hvis det grundet opgavens omfang ikke er muligt at give et overslag over opgavens størrelse, oplyses en timepris istedet.
 
Priser og betaling
 1. Alle priser opgivet af Arosweb er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 3. Ved manglende betaling beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser.
 4. Projekter faktureres a conto. 50% af ordresummen faktureres ved accept af tilbuddet. Det resterende beløb faktureres, når det færdige produkt er leveret.
 5. Fakturaen sendes digitalt. Når kunden har godkendt det endelige “produkt” foretages afregningen samme dag. En opgave, der foregår per tidsregistrering, vil ligeledes blev faktureret samme dag eller i udgangen af ugen, opgaven er afsluttet.
  Opgaver, der afregnes a conto, vil ligeledes blive faktureret lige efter, at kunden har godkendt det endelige produkt, med mindre andet er aftalt med kunden.
 
Klippekort
 1. Klippekortet faktureres ved oprettelsen.
 2. Klippekortet betales før opgaven påbegyndes.
 3. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 4. Klip fra klippekortet kan bruges til betaling af konsulentbistand: websupport, webdesign, programmering samt andre ydelser. Det kan ikke anvendes til køb af licenser eller andre omkostninger.
 5. Arosweb administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 6. Et klippekort udløber 1 år efter fakturadato.
 7. Klippekortet kan ikke overdrages til andre eller refunderes.
 
Support aftale
 1. Support aftaler løber i 6 måneder og er forudbetalt
 2. Fakturering sker forud halvårligt
 3. Betaling skal ske netto 5 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med kunden.
 4. En support aftale kan bruges til websupport som funktionelle fejl, hjælp til tekstpublicering, ændringer af indstillinger eller teknik, der driller samt svar på spørgsmål vedrørende din WordPress hjemmeside. Aftalen kan kun anvendes til nævnte ting vedrørende hjemmesiden og ikke til opgaver vedrørende markedsføring eller lignende
 5. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Du opsiger via mail til info@arosweb.dk med titlen "OPSIGELSE SUPPORTAFTALE (DOMÆNE)"
 
Ansvar
 1. Der er kundens ansvar at sikre, at teksterne overholder lovgivningen, samt at teksterne er korrekte herunder faktaoplysninger.
 2. Inden lancering af hjemmesiden, tekster m.v. er det kundens endelige ansvar, at sikre at tekster: navne, telefonnumre, adresser, url’er, links og billeder er rigtige.
 3. Der kan ikke gives garantier for en høj placering i søgemaskinerne, og vi kan ikke garantere resultater. Arosweb vil dog gøre alt, hvad der er muligt inden for opgavens aftalte rammer.
 
Ophavsret
 1. Hjemmesider, tekster og billedmateriale, som Arosweb har udarbejdet for virksomheden, er ejet af kunden.
 2. Kopiering helt eller delvis af materiale fra Arosweb.dk er ikke tilladt til kommercielt brug uden Arosweb's skriftlige samtykke. Alt materiale på Arosweb.dk i form af tekster, billeder  m.v. er ophavsretligt beskyttet mod kommercielt brug.
 
I øvrigt
 1. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt fra  leverandører.
 
Udgave

Arosweb forbeholder sig retten til at lave ændringer i sine forretningsbetingelser.

Sidst opdateret
13. November 2022

info@arosweb.dk


Halfdan Skarde

Salgsrådgiver

“Din online tilstedeværelse er det vigtigste for mig. Giv mig et kald og lad os snakke om, hvordan vi sammen kan skabe et digitalt brand for din virksomhed.”